Wiemy już doskonale na co należy zwracać uwagę przy kupnie lokalu na rynku wtórnym, ale czasami zdarza się również, że mieszkania sprzedają osoby, którzy na mieszkanie mają działalność gospodarczą. W związku z tym, kupując mieszkanie od przedsiębiorcy, należy dokładnie zweryfikować czy na mieszkaniu nie widnieją żadne hipoteki a ponadto, należy się zorientować się czy owa firma nie posiada zaległości podatkowych. Najczęściej przedsiębiorcy traktują mieszkania, jako siedzibę biura i tym samym dokonują na nie odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jakim jest mieszkanie. Rezultat jest taki, że jeżeli zakupimy mieszkanie, które posiada długi podatkowe zaciągnięte przez owego przedsiębiorcę, wówczas my jako nowi właściciele możemy być powołani do odpowiedzialności karnej za zaległości podatkowe poprzedniego właściciela. Dlatego właśnie, w tym miejscu apelujemy, ażeby uniknąć tak przykrej sytuacji, należy zawczasu wystąpić z podaniem o wydanie aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Natomiast, jeżeli jesteśmy już przy umowie sprzedaży, wówczas warto sprawdzić jeszcze czy są uregulowane składki na ubezpieczeni społeczne, można to zrobić zażądawszy od przedsiębiorcy aktualnego zaświadczenia z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami. Gdy mamy już podpisaną umowę transakcji sprzedaży i tym samym posiadamy już kupione mieszkanie, wówczas czeka nas odprowadzenie za nie odpowiednich podatków. Sam obowiązek zapłaty podatku różni się w zależności od tego czy kupimy mieszkanie na rynku pierwotnym czy też na rynku wtórnym. I tak w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórym okazuje się mniej korzystny od zakupu mieszkania na rynku pierwotnym. Na kupującym bowiem, ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytuły nabycia nieruchomości w wysokości dwóch procent wartości rynkowej nieruchomości. Tego typu podatek jest odprowadzany bezpośrednio przez notariusza sporządzającego umowę. Jednak, warto w tym miejscu nadmienić, iż ciężar zapłaty dwóch procent podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa wyłącznie na stronie kupującej. W przypadku lokalu zakupionego na rynku pierwotnym, kupujący nie musi martwić się o zapłatę podatku, gdyż sprzedający deweloper jest opodatkowany VAT lub może być z niego całkowicie zwolniony.