Edukacja informatyczna

Zdawać by się mogło, iż informatyka to dość niedawno dodany dylemat w szkole, ale nic takiego, ponieważ pierwsze konwersatoria odbywały się rytmicznie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wówczas lekcje toczyły się na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast w ogólny obszar rąk kompy zainicjowały przybywać w latach 80 XX wieku, wtenczas pecety nastąpiły się globalne i ogólne, zwano je wtenczas jednostkowymi komputerami (PC). W roku 1985 ujawnił się naczelny ogólnopolski plan edukacji informatyki w ogólnikach, opracowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i uprawomocniony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Pierwsze ćwiczenia w murach szkoły były dedykowane przeważnie planowaniu kompów, na okoliczność, iż nie było programu użytkowego i edukacyjnego jak również nie istniała jeszcze wtenczas sieć komputerowa.

Kiedy później ukazało się już software faktycznie bardziej przygotowawcze, wtedy powiększało się zaciekawienie aplikacjami. Tymczasem w szkole stawiano już poszerzony wpływ na zdolności poszukiwania jak również użytkowania notatek oraz tak też się czyni po dzień dzisiejszy.

Comments are closed.