Możliwości kompresora olejowego rzeczywiście można scharakteryzować na zrąbie jego wieści specjalistycznych. Naczelnym rysem bywa ciśnienie działalności. Najprostsze kompresory dostarczają ciśnienie o wartości do parunastu barów, co przedstawia liczbę pozwalającą na złączenie większości ekwipunków warsztatowych. Sprzęty do czynności wyczynowych obrazują się ewentualnością ziszczania najwyższego ciśnienia w liczbie parunastu barów. Ważnym aspektem dla spożytkowania kompresora olejowego bywa wydajność mierzona miarą powietrza, jakie realnie może przesłać urządzenie w czasie jednej sekundzie przy zaplanowanym ciśnieniu. W owym wypadku wszystko zależy od zorganizowania akcesorium, które będziemy żądali załadować.

Dla komfortowej czynności godzi się zaopatrzyć się w typ o wydajności przynajmniej parunastu litrów na minutę. Na wentualność słabszych narzędzi będziemy przymuszeni baczniej zwracać uwagę na wymagania nabywanych narzędzi, aby w okresie działalności nie przyczyniało się do obniżek ciśnienia. Na wydajność kompresora wpływ posiada siła motoru.

Im powiększona, tym naturalnie więcej będziemy sposobni wymagać od akcesorium. Specyfika pracy kompresora ma też rolę przy wyborze sposobnej wielkości zbiornika, która wyliczana jest w litrach.